Правила захисту інформації про користувачів сайту НаМайдані

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила є офіційним документом сайту НаМайдані (далі - Адміністрація Сайту), і визначають порядок обробки та захисту інформації про фізичних осіб, що користуються послугами інтернет-сайту https://namaidani.com (далі - Сайт) і його сервісів та всіх Користувачів (далі - Користувачі).

1.2. Метою цих Правил є забезпечення належного захисту інформації про Користувачів, у тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення.

1.3. Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про Користувачів Сайту, регулюються цими Правилами, іншими офіційними документами Адміністрації Сайту і чинного українського законодавства.

1.4. Чинна редакція Правил, що є публічним документом, доступна будь-якому Користувачеві мережі інтернет при переході за посиланням https://namaidani.com/uk/konfidenciynist Адміністрація Сайту має право вносити зміни до чинних Правил. При внесенні змін до Правил - дійсними є послідня редакція правил.

1.5. Ці Правила розроблені і використовуються відповідно до Правил користування сайтом namaidani.com, розміщеними на Сайті за адресою https://namaidani.com/uk/pravila У разі наявності протиріч між цими Правилами та іншими офіційними документами Адміністрації Сайту застосуванню підлягають справжні дійсні Правила.

1.6. Реєструючись і використовуючи Сайт, Користувач висловлює свою згоду з умовами цих Правил.

1.7. У разі незгоди Користувача з умовами цих Правил використання Сайту і його сервісів має бути негайно припинено.

2. Умови користування Сайтом.

2.1. Надаючи послуги з використання Сайту і його сервісів (далі - Послуги Сайту), Адміністрація Сайту, діючи розумно і сумлінно, вважає, що Користувач:

2.1.1. володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому здійснювати реєстрацію та використовувати цей Сайт;

2.1.2. вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для користування Послугами Сайту;

2.1.3. усвідомлює, що інформація на Сайті, що розміщується Користувачем про себе, може ставати доступною для інших користувачів Сайту і користувачів інтернету, може бути скопійована і поширена такими користувачами;

2.1.4. усвідомлює, що деякі види інформації, передані їм іншим Користувачам, не можуть бути видалені самим Користувачем;

2.1.5. ознайомлений з цими Правилами, висловлює свою згоду з ними і приймає на себе зазначені в них права і обов'язки.

2.2. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність одержуваної (збираної) інформації про Користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна з метою виконання Адміністрацією Сайту зобов'язань перед користувачем.

3. Цілі обробки інформації.

3.1. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувачів, у тому числі їх персональних даних, з метою виконання зобов'язань Адміністрації Сайту перед Користувачами відносно використання Сайту і його сервісів.

4. Склад інформації про користувачів.

4.1. Персональні дані користувачів включають в себе:

4.1.1. надаються Користувачами і мінімально необхідні для реєстрації на Сайті: ім'я, логін, стать, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти;

4.1.2. надаються Користувачами з використанням розділу редагування своїх сторінок на Сайті https://namaidani.com/uk/profile/edit (у тому числі сімейний стан, дата народження, рідне місто, домашню адресу, інформація про освіту, інформація про роботу, інформація про платіжні системи та іншу інформацію на сторінці);

4.1.3. додатково надаються Користувачами за запитом Адміністрації Сайту з метою виконання Адміністрацією Сайту зобов'язань перед Користувачами, що випливають з договору на надання Послуг Сайту. Адміністрація Сайту має право, зокрема, запросити у Користувача копію документа, що посвідчує особу, або іншого документа, що містить ім'я, прізвище, фотографію Користувача, а також іншу додаткову інформацію, яка, на розсуд Адміністрації Сайту, буде необхідною і достатньою для ідентифікації такого Користувача і дозволить виключити зловживання і порушення прав третіх осіб.

4.2. Адміністрація Сайту обробляє також іншу інформацію про Користувачів, яка включає в себе:

4.2.1. стандартні дані, автоматично отримувані http-сервером при доступі до Сайту і наступних діях Користувача (IP-адреса хоста, вид операційної системи користувача, сторінки Сайту, відвідувані користувачем). Інформація, яка містить історію відвідин Сайту користувачем, доступна Користувачеві в розділі https://namaidani.com/uk/profile/edit - з правої сторони напроти кожного рядка вказати приватність;

4.2.2. інформація, автоматично отримується при доступі до Сайту з використанням закладок (cookies);

4.2.3. інформація, створювана користувачами на Сайті поза розділу редагування сторінок https://namaidani.com/uk/profile/edit (у тому числі статуси, записи Стіні сторінки, фотографії, аудіозаписи, відеозаписи, коментарі, записи в обговореннях груп та інша інформація на сайті);

4.2.4. інформація, отримана в результаті дій Користувача на Сайті (зокрема, інформація про вступ до групи/виході з групи, додаванні інших користувачів в список друзів, розміщенні фотографій, прийнятті участі/відмови від участі у міроприємствах, додаванні відеозаписів). Дана інформація про Користувача може бути доступна для всіх друзів користувача відповідно до настройок приватності користувача;

4.2.5. інформація, отримана в результаті дій інших користувачів на Сайті (зокрема, позначки, коментарі, зроблені на відеозаписах і фотографіях іншими Користувачами).

5. Обробка інформації про користувачів.

5.1. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

5.1.1. законності цілей і способів обробки персональних даних;

5.1.2. сумлінності;

5.1.3. відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних, а також повноваженням Адміністрації Сайту;

5.1.4. відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних, способів обробки персональних даних цілям обробки персональних даних;

5.1.5. неприпустимість об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

5.2.1. Умови та мету обробки персональних даних Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних користувача з метою виконання договору між Адміністрацією Сайту і Користувачем на надання Послуг Сайту (Правила користування Сайтом namaidani.com https://namaidani.com/uk/pravila).

5.2.2. Адміністрація Сайту має право здійснювати обробку персональних даних без повідомлення уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних.

5.3. Збір персональних даних.

5.3.1. Збір персональних даних Користувача здійснюється на Сайті при реєстрації, а також у подальшому при внесенні користувачем за своєю ініціативою додаткових відомостей про себе за допомогою інструментарію Сайту.

5.3.2. Персональні дані, передбачені цими Правилами, надаються Користувачем і є мінімально необхідними при реєстрації.

5.3.3. Персональні дані, передбачені цими Правилами, додатково надаються Користувачем за власною ініціативою з використанням вкладки у розділі https://namaidani.com/uk/profile/edit

5.3.4. Зберігання та використання персональних даних користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна у зв'язку з виконанням вимог законодавства.

5.4. Передача персональних даних.

5.4.1. Персональні дані користувачів не передаються третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цими Правилами.

5.4.2. При вказівці Користувача або за наявності згоди Користувача можлива передача персональних даних Користувача третім особам-контрагентам Адміністрації Сайту з умовою прийняття такими контрагентами зобов'язань щодо забезпечення конфіденційності отриманої інформації, зокрема, при використанні дрюгорядних серверів.

5.4.3. Дрюгорядні сервера, що використовуються користувачами на Сайті, розміщуються і підтримуються третіми особами (розробниками), які діють незалежно від Адміністрації Сайту і не виступають від імені або за дорученням Адміністрації Сайту. Користувачі зобов'язані самостійно ознайомитися з правилами надання послуг і політикою захисту персональних даних таких третіх осіб (розробників) до початку використання відповідних серверів.

5.4.4. Надання персональних даних користувачів за запитом державних органів (органів місцевого самоврядування) здійснюється в порядку, передбаченому українським законодавством.

5.5. Знищення персональних даних. Персональні дані користувача знищуються при:

5.5.1. Самостійному видаленні Користувачем даних зі своєї персональної сторінки;

5.5.2. Самостійному видаленні Користувачем своєї персональної сторінки з використанням функціональної можливості «видалити профіль», доступною Користувачеві на https://namaidani.com/uk/profile/edit

5.5.3. Видаленні Адміністрацією Сайту інформації, що розміщується Користувачем, а також профіля Користувача у випадках, встановлених Правилами користування сайтом namaidani.com https://namaidani.com/uk/pravila .

У разі самостійного видалення Користувачем персонального профілю Адміністрація Сайту зберігає на своїх електронних носіях персональні дані Користувача протягом часу визначеного Адміністрацією Сайта з моменту вилучення персонального профілю. Персональні дані знищуються через період часу на розсуд Адміністрації Сайту з моменту вилучення персонального профілю. Користувач має право відновити свій персональний профіль на протязі 180 днів після видалення.

5.6. Користувач самостійно визначає режим конфіденційності та умови доступу до інформації, зазначеної цими Правилами, за допомогою відповідних налаштувань приватності профіля Користувача. Адміністрація Сайту приймає технічні та організаційні заходи щодо забезпечення функціонування відповідного інструментарію Сайту.

6. Права та обов'язки користувачів.

6.1. Користувачі мають право:

6.1.1. здійснювати вільний безкоштовний доступ до інформації про себе за допомогою завантаження своїх персональних сторінок на Сайті з використанням логіна і пароля;

6.1.2. за допомогою інструментарію Сайту встановити щодо інформації про себе бажаний рівень конфіденційності (умови доступу до інформації) відповідно цим Правилам;

6.1.3. самостійно вносити зміни та виправлення в інформацію про себе на персональній сторінці Користувача на Сайті, за умови, що такі зміни та виправлення містять актуальну і достовірну інформацію;

6.1.4. видаляти інформацію про себе зі своєї персональної сторінки на Сайті;

6.1.5. вимагати від Адміністрації Сайту уточнення своїх персональних даних, їх блокування або знищення у випадку, якщо такі дані є неповними, застарілими, недостовірними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки і якщо неможливо самостійно виконати дії, передбачені п.п. 6.1.3 . і 6.1.4 . цих Правил;

6.1.6. на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки його персональних даних.

6.2. Оскільки Сайт є універсальним засобом комунікації і пошуку людей і головною функцією Сайту є відновлення і підтримання зв'язків зі старими і новими знайомими, обмін інформації, наступна інформація про зареєстрованих користувачів завжди доступна будь-якому зареєстрованому Користувачу Сайту:

6.2.1. ім'я та логін Користувача;

6.2.2. дата народження, профільна фотографія, інша інформація вказана в профілі, якщо Користувач розмістив цю інформацію на Сайті в відповідному розділі та відповідним настройкам приватності;

6.2.3. інформація про передплату та передплатників користувача;

6.2.4. список друзів користувача, за винятком обмеженого переліку друзів, який користувач вважав за краще приховати.

6.3. Налаштування користувачем рівня конфіденційності інформації про себе.

6.3.1. Користувач має право, з урахуванням обмежень, передбачених п.
6.2. цих Правил, встановити щодо своїх персональних даних, а також щодо інформації, передбаченої цими Правилами, один з наступних рівнів конфіденційності :

6.2.1. загальнодоступно - інформація доступна всім Користувачам Сайту;

6.2.2. учасникам - інформація доступна Зареєстрованним Користувачам Сайту;

6.2.3. друзям - інформація доступна особам, які мають на Сайті статус друзів Користувача;

6.2.4. тільки мені - інформація доступна тільки Користувачеві.

6.3. Стосовно інформації, щодо свого профілю, Користувач має право встановити один з наступних рівнів конфіденційності огляду профілю:

6.3.1. загальнодоступно - інформація доступна всім користувачам мережі інтернет та індексується пошуковими системами;

6.3.2. учасникам - інформація доступна тільки Користувачам Сайту;

6.3.3. друзям - інформація доступна всім друзям Користувача.

6.4. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за розголошення персональних даних Користувача іншими Користувачами Сайту, які отримали доступ до таких даних у відповідності з обраним Користувачем рівнем конфіденційності.

6.5. При видаленні персональних даних (іншої користувальницької інформації) з персональної сторінки Користувача або видаленні персонального профіля Користувача з Сайту, інформація про Користувача, скопійована іншими Користувачами або зберігається на сторінках інших користувачів, зберігається.

7. Заходи щодо захисту інформації про Користувачів.

7.1. Адміністрація Сайту приймає технічні та організаційно - правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

7.2. Для авторизації доступу до Сайту використовується логін (ім'я / адреса електронної пошти або номер мобільного телефону) і пароль Користувача. Відповідальність за збереження даної інформації несе Користувач. Користувач не має права передавати власний логін та пароль третім особам, а також зобов'язаний вживати заходів щодо забезпечення їх конфіденційності.

7.3. З метою забезпечення більш надійного захисту інформації про Користувачів Адміністрація Сайту використовує систему прив'язки сторінки до мобільного телефону. Для здійснення даної системи Користувач повинен надати Адміністрації Сайту номер свого мобільного телефону.
У рамках системи прив'язки сторінки до мобільного телефону Користувач в разі втрати логіна або пароля може відновити доступ до сторінки за допомогою коду відновлення, що міститься в SMS- повідомленні, яке Користувач отримує на свій мобільний телефон.
З метою зниження ймовірності використання третіми особами логінів і паролів користувачів для відсилання спаму від їх імені, у разі якщо введення логіна і пароля Користувача здійснюється з використанням незвичного для цього Користувача сервера (зокрема, сервера іноземної держави), Адміністрація Сайту блокує вхід на персональну сторінку користувача за допомогою повідомлення з вимогою вказати деякі цифри мобільного телефону користувача.

8. Обмеження дії Правил.

8.1. Дія цих Правил не поширюється на дії та інтернет-ресурси третіх осіб.

8.2. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали в результаті використання інтернету або Послуг Сайту доступ до інформації про Користувача відповідно до обраного Користувачем рівнем конфіденційності, за наслідки використання інформації, яка, в силу природи Сайту, доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет.
8.3.Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам відповідально підходити до вирішення питання про обсяг інформації про себе, що розміщується на Сайті.

9. Звернення користувачів.

9.1. Користувачі мають право направляти Адміністрації Сайту свої запити, в тому числі запити щодо використання їх персональних даних, передбачені цими Правилами, у формі електронного документа, підписаного кваліфікованої електронним підписом відповідно до українського законодавства на сторінці https://namaidani.com/uk/kontaktu

9.2. Запит, що направляється користувачем, повинен містити таку інформацію:

9.2.1. номер основного документа, що посвідчує особу користувача або його представника;

9.2.2. відомості про дату видачі зазначеного документа і який орган його видав;

9.2.3. відомості, що підтверджують участь користувача у відносинах з оператором (зокрема, порядковий номер id користувача або коротке (піддомен) ім'я, що заміняє порядковий номер id);

9.2.4. підпис користувача або його представника.

9.3. Адміністрація Сайту зобов'язується розглянути і направити відповідь на запит, що поступив від Користувача протягом 30 днів з моменту надходження звернення.

9.4. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією Сайту від Користувачів (обігу в письмовій або електронній формі), відноситься до інформації обмеженого доступу і не розголошується без письмової згоди Користувача. Персональні дані та інша інформація про Користувача, що спрямувало запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше, як для відповіді по темі отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством.