Правила соціальної мережі НаМайдані.

Ласкаво просимо в міжнародну соціальну мережу НаМайдані для всебічного обміну інформацією між користувачами в інтернет мережі. Інтернет майданчик НаМайдані - міжнародна соціальна мережа, яка допомагає обмінюватися всебічною інформацією між користувачами, підтримувати зв'язок з друзями, знаходити однодумців, а також заробляти бали за свою активність. Кожний учасник може також ознайомитися з Правилами Конфіденційності користувачів на сайті НаМайдані.

Адміністрація НаМайдані пропонує користувачам послуги інтернет майданчика НаМайдані на умовах, що є предметом справжніх Правил користування сайтом НаМайдані. У цьому зв'язку, Вам необхідно уважно ознайомитися з умовами цих Правил, які розглядаються Адміністрацією сайту НаМайдані, як публічна оферта відповідно до чинного українського законодавства.

1. Загальні положення Правил користування сайтом НаМайдані.

1.1. Ці Правила користування Сайтом НаМайдані були складені українською мовою Адміністрацією Сайту (якщо який-небудь переклад справжніх правил вступає в протиріччя з його українською версією, то пріоритетне значення зберігається за українською версією) і визначають умови використання та розвитку Сайту, а також права та обов'язки його користувачів і Адміністрації. Правила поширюються також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.

1.2. Ці Правила є юридично обов'язковою угодою між Користувачем, Адміністрацією Сайту та іншими особами, які взаємодіють з Сайтом НаМайдані, предметом якого є надання Адміністрацією сайту Користувачеві послуг з використання Сайту (далі - Послуги). Крім цих Правил, до угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту належать усі спеціальні документи, що регулюють надання окремих сервісів Сайту і розміщені у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.

1.3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цими Правилами до моменту реєстрації на Сайті або його перегляду. Перегляд, перебування, використання чи реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цих Правил, чинного українського законодавства та законів Божих.

1.4. Незнання правил не звільняє від необхідності їх виконання. Перегляд будь-якої інформації на Сайті, реєстрація на Сайті, розміщення інформації в будь-якому вигляді на Сайті або будь-які інші дії на Сайті автоматично означають Вашу згоду з Дійсними Правилами Сайту і з необхідністю їх дотримання та прийняття.

1.5. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Нова редакція Правил набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті у відповідному для цього розділу.

1.6. Ці Правила є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Правил розташовується в мережі Інтернет за адресою: https://namaidani.com/uk/pravila . Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно і перед кожним використанням Сайту перевіряти Умови Правил на предмет їх зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до чинних Правил означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

2. Статус Сайту НаМайдані.

2.1. Сайт НаМайдані є інтернет майданчиком, що являє собою сукупність інформації в електронному вигляді і програм для комп'ютера або будь-яких інших мобільних або обчислювальних пристроїв, що мають доступ до сайту в інтернет мережі, містяться в глобальній інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою https://namaidani.com (раніше і далі Сайт).

2.2. Всі права на Сайт (у будь-якому його розумінні) в цілому або по частинах і на використання мережевої адреси (доменного імені) namaidani.com належать Адміністрації Сайту. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам на свій розсуд відповідно до цих Правил та чинним українським законодавством.

3. Адміністрація Сайту НаМайдані.

3.1. Під Адміністрацією Сайту НаМайдані (раніше і далі - Адміністрація Сайту, Адміністрація) в цих Правилах та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розуміється Міжнародна Громадська організація "НаМайдані" в особі Адміністрації Сайту.

3.2. Звернення, пропозиції і претензії фізичних та юридичних осіб до Адміністрації Сайту в зв'язку з цими Правилами та іншими питаннями щодо використання Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні можуть бути спрямовані через форму Контакти на сайті.

3.3. Жодні положення цих Правил не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших знаків Адміністрації Сайту і Сайту в цілому. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою угодою з Адміністрацією Сайту.

3.4. Адміністрація має право відмовити Користувачеві в розміщенні Інформації в будь-якому вигляді на Сайті, а також видалити будь-яку інформацію на свій розсуд без будь-яких пояснень.

3.5. Адміністрація має право видалити розміщену Користувачем інформацію в будь-якому вигляді, або заблокувати доступ до неї Користувачів без повідомлення Користувача і без пояснення причин.

3.6. Адміністрація зберігає за собою право в односторонньому порядку внесення будь-яких змін щодо Сайту або Сервісів або його повної або часткової зупинки без будь-якого повідомлення Користувача або інших осіб, або третіх осіб.

3.7. Адміністрація не гарантує і не несе ніякої відповідальності, що сервіси Сайту будуть відповідати вимогам Користувача; надаватимуться безперервно, швидко, надійно і без помилок, а результати, які можуть бути отримані Користувачем, будуть точними і надійними.

3.8. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, проте не несе відповідальності за повну або часткову втрату інформації в будь-якому вигляді Користувача, розміщену Користувачем на Сайті, а також за недостатню якість або швидкість надання сервісів Сайту.

3.9. Користувач згоден з тим, що Адміністрація залишає за собою право припинити дію облікового запису Користувача і/або заблокувати Користувачеві доступ до Сайту, в будь-який час без попереднього повідомлення Користувача і без зазначення причини.

4. Реєстрація, безпека та статус Користувача.

4.1. Реєстрація Користувача на Сайті є добровільною і здійснюється за адресою в мережі Інтернет: https://namaidani.com/uk/register .

4.2. Користувачі НаМайдані зобов'язані вказувати свої справжні імена, а також надавати справжні відомості про себе і дотримуватися цих Правил. У пункті 4. цих Правил перераховані деякі зобов'язання, які Користувачі беруть на себе при реєстрації .

4.3. Користувачем Сайту є фізична особа, зареєстрована на Сайті відповідно до встановленого цими Правилами порядком, яка досягла віку, допустимого відповідно до українського законодавства для акцепту цих Правил, та має відповідні повноваження (раніше і далі - Користувач).

4.4. Текст даних Правил виводиться Користувачеві при реєстрації . Правила набирають чинності з моменту вираження Користувачем згоди з його умовами шляхом реєстрації на Сайті або перегляду Інформації на сайті в будь-якому вигляді. Користувач може використовувати сервіси Сайту, служби Сайту, інформацію Сайту тільки після реєстрації на Сайті.

4.5. При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персональної сторінки Користувача, включаючи унікальні для кожного Користувача, ім'я, логін, адресу електронної пошти і пароль доступу до сайту. Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію.

4.6. Користувач усвідомлює і погоджується, що на електронну пошту Користувача можуть надсилатися службові повідомлення Адміністрації, автоматичні повідомлення, новинні розсилки, інші повідомлення, повідомлення на правах реклами і такі повідомлення які є необхідною умовою використання Сайту.

4.7. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність цим правилам та українському законодавству наданої при реєстрації інформації та її чистоту від претензій третіх осіб.

4.8. Після надання інформації, зазначеної в п. 4.5. цих Правил, Користувачеві необхідно пройти ряд додаткових процедур, а саме:

4.8.1. підтвердити реєстрацію шляхом розпізнання автоматизованого тесту, призначеного для розрізнення комп'ютерів (роботів) та людей - (капчі);

4.8.2. підтвердити свою реєстрацію шляхом активації персональної сторінки через повідомлення, відправлене Адміністрацією Сайту на зазначену Користувачем електронну пошту Користувача;

4.8.3. Ознайомитися та висловити згоду з умовами цих Правил. При цьому, Адміністрація ніяким чином не здійснює перевірку наданої Користувачем інформації на предмет дійсності і не несе відповідальності перед будь-якими третіми особами за точність і достовірність такої інформації. Чи не розцінює надану Користувачем інформацію в якості персональних даних, що підлягають спеціальному захисту згідно Закону України «Про захист персональних даних»;

4.8.4. підтвердити реєстрацію шляхом введення в відповідну форму на Сайті коду, отриманого Користувачем у вигляді sms - повідомлення отримане на мобільний телефон Користувача, номер якого надається самим Користувачем (двофакторна авторизація на сайті).

4.9. У разі вірного послідовного виконання всіх реєстраційних дій на Сайті створюється персональна сторінка Користувача, що має мережеву адресу виду https://namaidani.com/uk/ [назва] /profile

4.10. Користувач має право привласнити персональній сторінці коротке ім'я, що заміняє порядковий номер [назва] при адресації в мережі інтернет на сторінці "Профіль" - "Загальні налаштування" - "Посилання на профіль".

4.11. В якості під-доменного імені не можуть бути обрані слова та найменування, використання яких заборонено у відповідності з цими Правилами, чинним українським законодавством та міжнародними правовими актами, з моральних переконань в тому числі, але не обмежуючись:

4.11.1. нецензурна лексика;

4.11.2. найменування, зареєстровані як товарні знаки, фірмові найменування і комерційні позначення, якщо Користувач не належать виключні права на них;

4.11.3. назва особистості, яким не є Користувач.

4.12. У разі виявлення порушення даних умов у п.4.9 - 4.9.3 . Адміністрація має право заборонити Користувачеві використання присвоєного ним під-доменного імені, в тому числі, якщо застосовано, передати право його використання належній особі (представнику правовласника) або іншому Користувачеві.

4.13. Користувач має право зареєструвати не більше однієї персональної сторінки на Сайті.

4.14. При реєстрації Користувач погоджується з цими Правилами і Правилами захисту інформації про Користувачів і приймає на себе зазначені в них права та обов'язки, пов'язані з використанням Сайту.

4.15. Користувач набуває повні права користування Послугами Сайту відповідно до цих Правил за умови заповнення персональної сторінки більш ніж на тридцять відсотків.

4.16. Після успішної реєстрації Користувача на Сайті Адміністрація бере на себе права та обов'язки перед Користувачем, зазначені в цих Правилах.

4.17. Користувач має вибір статусу Користувача при реєстрації на Сайті: Добродій, VIP, Офіційна сторінка.

4.18. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до українського законодавства. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання Користувачеві послуг, в тому числі, з метою отримання Користувачем персоналізованої (таргетированої) реклами; перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати сервіси та розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи сайту. Адміністрація Сайту вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення. Адміністрація надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим працівникам, підрядникам та агентам Адміністрації, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту і надання Послуг Користувачеві. Адміністрація Сайту має право використовувати надану Користувачем інформацію, в тому числі персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного українського законодавства (в тому числі з метою попередження та/або припинення незаконних та/або протиправних дій Користувачів). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути вироблено лише відповідно до чинного українського законодавства на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених українським законодавством випадках. Оскільки Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з метою виконання укладеного договору між Адміністрацією Сайту і Користувачем на надання Послуг, в силу положень законодавства про персональні дані згоду Користувача на обробку його персональних даних не потрібно.

4.19. Вибрані Користувачем логін та пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особа та несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання.

4.20. Якщо Користувачем не доведено зворотне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються вчиненими відповідним Користувачем. У випадку не санкціонованого доступу до логіну та паролю і/або персональній сторінці Користувача, або розповсюдження логіна і пароля Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту через форму зворотнього зв'язку чи в установленому порядку на сайті.

4.21. Після реєстрації Користувач отримує право самостійно в особистих некомерційних цілях створювати, використовувати і визначати зміст власної персональної сторінки та умови доступу інших Користувачів до її змісту, а також отримує можливості доступу і розміщення інформації на персональних сторінках інших користувачів (за умови отримання відповідних прав доступу від їх власників).

4.22. Користувач, як власник інформації, розміщеної на власній персональній сторінці, усвідомлює, що за винятком випадків, встановлених цими Правилами та чинним українським законодавством, Адміністрація Сайту не бере участь у формуванні та використанні змісту та контролю доступу інших користувачів до персональної сторінки Користувача.

4.23. Щодо інформації про себе Користувач має право:

4.23.1. самостійно видаляти раніше розміщену Користувачем інформацію на Сайті;

4.23.2. самостійно видаляти персональну сторінку Користувача з використанням функціональної можливості "видалити профіль", доступною Користувачеві в розділі "Профіль"-"Редагувати профіль".

4.24. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право розміщувати на сторінках, що містять Інформацію Користувача, рекламні банера та оголошення, модифікувати Інформацію з метою розміщення реклами в односторонньому порядку.

4.25. У разі незгоди Користувача з цими Правилами або їх оновленнями, Користувач зобов'язаний відмовитися від його використання в будь-якому вигляді, поінформувавши про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.

5. Обов'язки Користувача сайту НаМайдані.

5.1. При користуванні послугами Сайту Користувач зобов'язаний:

5.1.1. дотримуватися положень чинного українського законодавства, цих Правил та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту;

5.1.2. надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їх актуалізацією;

5.1.3. інформувати Адміністрацію Сайту про не санкціонований доступ до персональної сторінки та/або про не санкціонований доступ та/або використання пароля та логіна Користувача;

5.1.4. не надавати доступ іншим Користувачам до власної персональної сторінки або до окремої, що міститься на ній інформації у разі, якщо це може призвести до порушення українського законодавства, та/або цих Правил, спеціальних документів Адміністрації Сайту;

5.1.5. не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;

5.1.6. перед розміщенням інформації та об'єктів (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту, аудіозаписами і відеофільмами) попередньо оцінювати законність їх розміщення;

5.1.7. зберігати в таємниці і не надавати іншим Користувачам і третім особам в результаті спілкування з іншими Користувачами та іншого використання Сайту персональні дані (включаючи, але не обмежуючись, домашніми адресами, номерами телефонів, адресами електронної пошти, паспортними даними, банківською інформацією) та інформацію про приватне життя інших Користувачів і третіх осіб без отримання відповідного попереднього дозволу останніх;

5.1.8. здійснювати резервне копіювання важливої для Користувача, що зберігається на його персональній сторінці, інформації.

5.2. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, в тому числі, з розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує утриматися від здійснення останніх.

5.3. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснювані на свій ризик.

5.4. Користувач має право відмовитися від прийняття змін та доповнень до Правил, вироблених Адміністрацією, що означає відмову Користувачем від сервісів Сайту.

5.5. Користувач має право в будь-який момент відмовитися від використання свого облікового запису на Сайті і видалити свій обліковий запис на всіх Сервісах Сайту.

6. Користувачеві при використанні Сайту забороняється:

6.1. реєструватися як Користувач від імені або замість іншої особи (фальшивий акаунт) або реєструвати спільноту (об'єднання) осіб або юридична особа в якості Користувача, при цьому, можлива реєстрація від імені та дорученню іншої фізичної особи або юридичної особи за умови отримання необхідних повноважень в порядку та формі, передбачених українським законодавством;

6.2. вводити користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача;

6.3. спотворювати відомості про себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або організаціями;

6.4. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

6.4.1. містить погрози, дискредитує, ображає, порочить честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність та приватне життя інших Користувачів або третіх осіб;

6.4.2. порушує права неповнолітніх осіб;

6.4.3. є вульгарною або непристойною, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;

6.4.4. містить сцени нелюдського поводження з тваринами;

6.4.5. містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;

6.4.6. пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;

6.4.7. містить екстремістські матеріали;

6.4.8. пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій, містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;

6.4.9. містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних і психотропних речовин, у тому числі "цифрових наркотиків" (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;

6.4.10. носить шахрайський характер;

6.4.11. порушує авторські права;

6.4.12. містить матеріали, які порушують права на будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські та суміжні з ним права третьої сторони;

6.4.13. містить матеріали, які Користувач не має права робити доступними за законом або згідно з якимись контрактними відносинами;

6.4.14. порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги українського законодавства.

6.5. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів і третіх осіб;

6.6. Здійснювати масові розсилки повідомлень без згоди Користувачів Сайту;

6.7. Використовувати програмне забезпечення і здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів або персональних сторінок Користувачів;

6.8. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни і інші шкідливі програми;

6.9. Використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та (або) взаємодії з Сайтом і його сервісами;

6.10. Будь-яким способом, у тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;

6.11. Здійснювати незаконні збір та обробку персональних даних інших осіб;

6.12. Здійснювати (намагатися отримати) доступ до яких-небуть Послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий Адміністрацією Сайту, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачу відповідно з окремою угодою з Адміністрацією;

6.13. Відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати Послуги для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачу відповідно з умовами окремої угоди з Адміністрацією;

6.14. Розміщувати комерційну та політичну рекламу поза спеціальних розділів Сайту, встановлених Адміністрацією Сайту. Придбання Користувачем платних послуг на Сайті здійснюється в порядку, встановленому в спеціальних документах Адміністрації, розміщених на Сайті.

6.15. Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, принижує інтереси Користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті.

7. Створення та використання Спільнот.

7.1. Користувач має право створювати Спільноти (офіційні сторінки та заходи) для цілей просування комерційних, політичних, благодійних та інших некомерційних організацій, брендів, товарів, робіт та послуг, а також різних заходів (далі - Об'єкти просування). Об'єкти просування, методи і способи їх просування повинні відповідати чинному українському законодавству, міжнародним правовим актам, цим Правилам, а також визнаним етичним нормам і принципам моралі, у тому числі що належать до таких на думку Адміністрації Сайту.

8. Правила розміщення рекламних оголошень у Спільноті.

8.1. При створенні та адмініструванні Спільноти, в тому числі при реєстрації піддоменних імен, використовуваного для адресації на сторінку Спільноти, Користувач підтверджує, що діє на законних підставах (наприклад, за дорученням), володіє всіма необхідними правами і не порушує своїми діями законні права та інтереси третіх осіб і чинне українське законодавство.

8.2. У Спільноті, в тому числі в описі, на головній фотографії Спільноти, в альбомах, в новинах, обговореннях, опитуваннях, аудіозаписах, відеозаписах, на стіні, не допускається розміщення Контенту цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, а також інформації, яка порушує справжні Правила.

8.3. Користувач, адмініструє Спільноту, зобов'язаний самостійно стежити і припиняти розміщення інформації в Спільноті, яка не відповідає правилам, і при необхідності блокувати користувачів, що порушують ці Правила, доступ до Спільноти, використовуючи функціональні можливості Сайту.

8.4. У Спільноті, в тому числі в описі, на головній фотографії Спільноти, в альбомах, в матеріалах, обговореннях, опитуваннях, закріплених записах на стіні і т.д., не допускається розміщення сторонньої комерційної та політичної реклами. На стіні Спільноти (за винятком закріплених записів, в яких реклама не допускається) може бути розміщено не більше 1 (одного) стороннього рекламного оголошення на добу. На стіні Спільноти, що входить до списку Публічних Спільнот, може бути розміщено не більше 3 (трьох) сторонніх рекламних оголошень на тиждень. Сторонньою рекламою визнається будь-яка інформація, яка не має прямого відношення до Спільноти і Об'єкту просування, поширювана в будь-якій формі як від обличчя Спільноти, так і від особи інших Спільнот і користувачів, і спрямована на привернення уваги користувачів до об'єкта рекламування, формування або підтримка інтересу до нього. Користувачеві, який адмініструє Спільноту, необхідно самостійно стежити і припиняти розміщення сторонньої реклами в Спільноті, що не відповідає правилам.

8.5. Всі сторонні рекламні оголошення повинні відповідати Правилам розміщення реклами на Сайті.

8.6. Адміністрація Сайту має право самостійно на свій розсуд формувати і розміщувати список рекомендованих та публічних Спільнот, виходячи з їх інформаційної цінності для Користувачів та інших критеріїв.

8.7. Користувач несе повну відповідальність за свої дії, пов'язані із створенням та адмініструванням Спільноти, відповідно до чинного українського законодавства, міжнародними правовими актами і справжніми Правилами.

8.8. У разі виявлення факту порушення в Спільноті законних прав та інтересів третіх осіб, чинного українського законодавства, а також положень цих Правил, Адміністрація Сайту має право, за своїм вибором, приймати такі заходи:

8.8.1. видаляти Контент та іншу інформацію зі сторінки Спільноти та/або блокувати доступ до них;

8.8.2. блокувати доступ конкретних користувачів на сторінку Спільноти;

8.8.3. блокувати доступ Користувача, що здійснює адміністрування Спільноти, до Спільноти;

8.8.4. передати права адміністрування Спільноти, а також право використання зареєстрованого піддоменного імені, законному власнику, в установленому порядку і яка підтвердила свої права на Контент Спільноти, в тому числі право на об'єкти авторського права, суміжних прав, а також право на засіб індивідуалізації, схоже до ступеня змішування з використовуваним в Спільноті піддоменних імен;

8.8.5. виключити Спільноту з системи пошуку та/або заблокувати Спільноту;

8.8.6. тимчасово заборонити публікацію будь-яких посилань в Спільноті.

8.9. У разі порушення у Спільноті порядку розміщення сторонньої реклами (передбаченої цими Правилами), Адміністрація Сайту має право обмежити рекламну діяльність Спільноти шляхом заборони публікації в Спільноті будь-яких посилань на термін від одного тижня і більше на розсуд Адміністрації. У разі спроб обійти технічне обмеження на публікацію посилань (вставка додаткових символів, публікація зображень з посиланнями і т.д.) в період дії заборони, Адміністрація має право заблокувати Спільноту без можливості відновлення.

8.10. Адміністратори і модератори Спільнот несуть повну відповідальність за модерацію і блокування контенту, розміщеного на сторінках підконтрольних їм Спільнот. У разі появи на сторінках підконтрольних їм Спільнот контенту, який суперечить Правилам Сайту або чинним українським законодавством, адміністратори і модератори Спільнот зобов'язані вжити заходів з видалення відповідних матеріалів зі сторінок підконтрольних їм Спільнот.

9. Умови про інтелектуальні права.

9.1. Виключні права на Контент, розміщений на Сайті.

9.1.1. Всі об'єкти, розміщені на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки і інші об'єкти та їх добірки (далі - Контент), є об'єктами виняткових прав Адміністрації, Користувачів Сайту та інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені.

9.1.2. Крім випадків, встановлених цими Правилами, а також чинним українським законодавством, ніякий Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник явним чином виразив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою.

9.1.3. Користувач, розміщуючи на Сайті, що належить йому на законних підставах Контент, надає іншим користувачам невиключне право на його використання шляхом перегляду, відтворення (у тому числі копіювання), переробку (у тому числі на роздруківку копій) та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання заподіює або може заподіяти шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.

9.1.4. Використання Користувачем Контенту, доступ до якого отриманий виключно для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереженні твору в незмінному вигляді.

9.1.5. Крім свого власного Контенту, Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на Сайті) Контент інших сайтів, баз даних і інші результати інтелектуальної діяльності за відсутності явним чином вираженої згоди правовласника на такі дії.

9.1.6. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеного в справжніх Правилах або у випадку явно вираженої згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника, категорично заборонено.

9.1.7. Якщо інше явно не встановлено в цих Правилах, ніщо в цих Правилах не може бути розглянуте, як передача виняткових прав на Контент.

9.2. Відповідальність за порушення виняткових прав.

9.2.1. Користувач має право розміщувати за допомоги Сайту об'єкти інтелектуальної власності, право на використання яких належать йому на законних підставах.

9.2.2. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (публікує) на Сайті або з його допомогою. Користувач не має права завантажувати, передавати або публікувати Контент на Сайті, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, придбаними або переданими йому відповідно до українського законодавства.

9.2.3. Адміністрація Сайту може, але не зобов'язана, переглядати на наявність забороненого Контенту і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який Контент або користувачів по своєму особистому розсуду, з будь-якої причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення Контенту, який, на особисту думку Адміністрації, порушує ці Правила, українське законодавство та/або може порушувати права, заподіяти шкоду або загрожувати безпеці інших Користувачів або третіх осіб.

9.2.4. Розміщуючи свій Контент на Сайті, Користувач передає Адміністрації право робити копії свого Контенту з метою впорядкування і полегшення публікації і зберігання призначеного для користувача Контенту на Сайті.

9.2.5. Розміщуючи свій Контент в будь-якій частині Сайту, Користувач автоматично безоплатно надає Адміністрації невиключне право на його використання шляхом копіювання, публічного виконання, відтворення, переробки, перекладу і поширення для цілей Сайту або у зв'язку з ними, у тому числі для його популяризації. Для зазначених цілей Адміністрація може виготовляти похідні твори або вставляти Контент Користувача в якості складових частин у відповідні збірники, вчиняти інші дії, службовці досягненню зазначених цілей.

9.2.6. Якщо Користувач видаляє свій Контент з Сайту, права, згадані в п. 9.2.3. - 9.2.4. цих Правил, будуть автоматично відкликані, проте Адміністрація має право зберігати архівні копії користувача Контенту протягом невизначеного терміну.

9.3. Сайти та Контент третіх осіб.

9.3.1. Сайт містить (або може містити) посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, додатки, програми і інший Контент, що належить або надходить від третіх осіб (Контент третіх осіб), що є результатом інтелектуальної діяльності і охороняються відповідно до українського законодавства.

9.3.2. Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, сумлінності і т.п.). Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб або в їх Контенті.

9.3.3. Розміщені на Сайті посилання або керівництва по завантаженню файлів і (або) установці програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації.

9.3.4. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Адміністрації.

9.3.5. Якщо Користувач вирішив покинути Сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використовувати, або встановити програми третіх осіб, він робить це на свій ризик і з цього моменту ці Правила більше не поширюються на Користувача. При подальших діях Користувачеві варто керуватися застосовними нормами і політикою, у тому числі діловими звичаями тих осіб, чий Контент він збирається використовувати.

9.4. Адміністрація зобов'язується повідомити Користувача про претензії третіх осіб на розміщену Користувачем Інформацію. Користувач зобов'язується або надати Адміністрації права на публікацію Інформації або видалити Інформацію.

9.5. У разі надходження претензій від третіх осіб, пов'язаних з розміщенням Користувачем Інформації в тому чи іншому вигляді, Користувач самостійно і за свій рахунок врегулює вказані претензії.

10. Функціонування Сайту і відповідальність при його використанні.

10.1. Адміністрація не несе відповідальності:

10.1.1. за дії Користувача на Сайті;

10.1.2. за збої, що виникають в телекомунікаційних та/або енергетичних мережах, дія шкідливих програм, а також за недобросовісні дії третіх осіб;

10.1.3. за зміст і законність Інформації, використовуваної/одержуваної Користувачем в рамках сервісів Сайту, а також за її характер;

10.1.4. за збиток/опущену вигоду, заподіяний Користувачеві в результаті використання або неможливості використання того чи іншого сервісу;

10.1.5. за достовірність рекламної інформації, одержуваної Користувачем в рамках Сайту, і якість рекламованих в ній товарів/послуг і т.п;

10.1.6. будь-яке ушкодження програмного та/або апаратного комплексу Користувача, що виникли в результаті користування Сайтом.

10.2. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв'язку із створенням і розміщенням інформації на власній персональній сторінці на Сайті, а також у зв'язку з розміщенням інформації на персональних сторінках інших Користувачів і в інших розділах Сайту відповідно до чинного українського законодавства.

10.3. Порушення цих Правил та чинного українського законодавства тягне за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

10.4. Адміністрація Сайту надає технічну можливість його використання Користувачами, та не бере участі в формуванні змісту персональних сторінок Користувачів і не контролює і не несе ніякої відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту або формування і використання змісту персональних сторінок Користувачів на Сайті.

10.5. В інформаційній системі Сайту і його програмному забезпеченні відсутні технічні рішення, що здійснюють автоматичні цензуру і контроль дій та інформаційних відносин Користувачів з використання Сайту.

10.6. Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого на свій розсуд.

10.7. Адміністрація Сайту не займається попередньою модерацією або цензурою інформації Користувачів і робить дії із захисту прав та інтересів осіб і забезпечення дотримання вимог українського законодавства лише після звернення зацікавленої особи до Адміністрації Сайту в установленому порядку.

10.8. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цих Правил і залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цих Правил, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цими Правилами (включаючи приватні повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Вам такою дією.

10.9. Адміністрація Сайту закріплює за собою право видалити персональну сторінку Користувача і (або) призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач становить загрозу для Сайту і (або) його користувачів. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за здійснене відповідно до цих Правил тимчасове блокування або видалення інформації, або видалення персональної сторінки (припинення реєстрації) Користувача.

10.10. Видалення персональної сторінки Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної на ній, а також всієї інформації Користувача, введеної при реєстрації на Сайті. Після видалення персональної сторінки Користувач втрачає права доступу до Сайту.

10.11. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту і зобов'язується оперативно відновлювати його працездатність у випадку технічних збоїв і перерв в силу своїх можливостей. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-який збиток комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов'язаний з викачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті.

10.12. Адміністрація Сайту має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов'язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Сайту. Для цілей організації функціонування та технічної підтримки Сайту і виконання цих Правил Адміністрація Сайту має технічну можливість доступу до персональних сторінок користувачів, яку реалізує тільки у випадках, встановлених цими Правилами.

10.13. Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність та послуги, а також іншу інформацію на свій розсуд.

10.14. Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту:

10.14.1. САЙТ І ЙОГО СЕРВІСИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВСІ СКРИПТИ, ПРОГРАМИ, КОНТЕНТ І ОФОРМЛЕННЯ САЙТУ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є». АДМІНІСТРАЦІЯ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ ТОГО, ЩО САЙТ АБО ЙОГО СЕРВІСИ МОЖУТЬ ПІДХОДИТИ АБО НЕ ПІДХОДИТИ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ ВИКОРИСТАННЯ. АДМІНІСТРАЦІЯ НЕ МОЖЕ ГАРАНТУВАТИ І НЕ ОБІЦЯЄ ЖОДНИХ СПЕЦИФІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА/АБО ЙОГО СЕРВІСІВ;

10.14.2. АДМІНІСТРАЦІЯ НІЧОГО І НІКОМУ НЕ ОБІЦЯЄ І НІЧОГО НЕ ГАРАНТУЄ ВСЬОГО ТОГО, ЩО СТОСУЄТЬСЯ САЙТУ ЙОГО СЕРВІСІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВСІ СКРИПТИ, ПРОГРАМИ, КОНТЕНТ І ОФОРМЛЕННЯ САЙТУ. КОЖНОМУ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ САЙТ В ТОМУ ЧИ ІНШОМУ ВИГЛЯДІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ ТОГО ЧИ ІНШОГО.

<pstyle="text-align: justify;">10.14.3. Щоб уникнути непорозумінь користувачеві слід ДОТРИМУВАТИСЯ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ В ЗАВАНТАЖЕННІ З САЙТУ АБО ПО РОЗМІЩЕНИХ НА НЬОМУ ПОСИЛАННЯХ І ВИКОРИСТАННІ БУДЬ-ЯКИХ ФАЙЛІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ НАСТІЙНО РЕКОМЕНДУЄ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВИКЛЮЧНО ЛІЦЕНЗІЙНЕ, У ТОМУ ЧИСЛІ АНТИВІРУСНЕ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ;

10.14.4. ВИКОРИСТОВУЮЧИ САЙТ, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО ЗАВАНТАЖУЮЧИ З САЙТУ АБО З ЙОГО ДОПОМОГОЮ БУДЬ-ЯКИХ МАТЕРІАЛІВ, ВИ ДІЄТЕ НА СВІЙ ВЛАСНИЙ РИЗИК І НЕСЕТЕ ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ ВКАЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗА ЗБИТКИ, ЩО ЦЕ МОЖЕ ЗАПОДІЯТИ КОМП'ЮТЕРУ КОРИСТУВАЧА АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ, ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО БУДЬ -ЯКУ ІНШУ ШКОДУ;

10.14.5. НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ АБО ЇЇ ПРЕДСТАВНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КОРИСТУВАЧЕМ АБО ПЕРЕД ІНШИМИ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ ЗА ЛЮБІ НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НЕНАВМИСНІ ЗБИТКИ, ЧИ ВТРАЧЕНИЙ ПРИБУТОК АБО ВТРАЧЕНІ ДАНІ, ШКОДУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ АБО РЕПУТАЦІЇ, ВИКЛИКАНИЙ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ САЙТУ, ВМІСТУ САЙТУ АБО ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ, ДО ЯКИХ ВИ АБО ІНШІ ОСОБИ ОТРИМАЛИ ДОСТУП ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ, НАВІТЬ ЯКЩО АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ ПОПЕРЕДЖАЛА АБО ВКАЗУВАЛА НА МОЖЛИВІСТЬ ТАКОЇ ШКОДИ.

11. Прикінцеві положення.

11.1. Ці Правила складають угоду між Користувачем і Адміністрацією Сайту щодо порядку використання Сайту і його сервісів і замінюють собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністрацією.

11.2. Ці Правила регулюються і тлумачаться відповідно до українського законодавства. Питання, не врегульовані Правилами, підлягають вирішенню відповідно до українського законодавства.

11.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цих Правил, Користувач і Адміністрація Сайту докладуть всі зусилля для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо спори не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним українським законодавством.

11.4. Правила набувають чинності для Користувача з моменту його приєднання до них і діють протягом невизначеного терміну.

11.5. Ці Правила складено українською мовою і можуть бути надані Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності української версії Правил і версії Правил на іншій мові, застосовуються положення української версії цих Правил.

11.6. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цих Правил будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень.